Programy multimedialne

Współczesne programy bardzo często są określane mianem multimedialnych, gdyż oprócz grafiki i tekstu zawierają także efekty dżwiękowe oraz sekwencje animacji i wideo (filmowe). Oczywiście w takim przypadku musimy dysponować komputerem multimedialnym, czyli wyposażonym konicznie w napęd dysków CD-ROM lub DVD, kartę dźwiękową i mikrofon.

Multimedia - środki techniczne, metody i oprogramowanie związane z przetwarzaniem informacji zawierającej dźwięk, animację i sekwencje wideo. Multimedialna prezentacja posiada znacznie większą efektywność komunikacji. Obecnie najpopularniejszym nośnikiem danych multimedialnych są płyty CD-ROM oraz DVD.

Programy multimedialne umożliwiają interakcyjne prezentacje informacji w postaci obrazów, sekwencji wideo, którym towarzyszy narracja i dźwięk. Wszytko to sprawia, że takie programy są obecnie jednym z najpopularniejszych źródeł wiedzy o otaczającym nas świecie. W polsce pojawiło się w ostatnich latach wiele interesujących programów tego typu. Są wśród nich encyklopedie, leksykony, poradniki i programy do nauki.

Odtwarzacz plików MP3 - WinAmp
Ineraktywny kurs języka angielskiego - Langmaster
Odtwarzacz multimedialny - Windows Media Player

Bardzo popularną formą wykorzystania programów multimedialnych jest komputerowa nauka języków obcych, zapewniająca praktyczną naukę wymowy. Oczywiście istnieją także programy służące do rozrywki, czego przykładem mogą być współczesne gry komputerowe. Zawierają one stereofoniczne efekty dźwiękowe i wysokiej jakości sekwencje wideo. Niestety, duże możliwości multimedialne programów komputerowych wiążą się z bardzo dużymi wymaganiami sprzętowymi.

Za pomocą komputera, oprócz wspomnianych encyklopedii, leksykonów itp. programów, możemy także słuchać muzyki lub oglądać filmy. Możemy do tego celu wykorzystać dostępny w systemie Windows 9x odtwarzacz multimedialny. Umożliwia on odtwarzanie dźwięków i filmów w wielu formatach (najpopularniejsze z nich to AVI, MOV, DAT, MPG - wideo; MID, WAV, - audio). W technice odtwarzania dźwięku wielką popularność w ostatnich czasach zdobył format MP3. pozwala on kompresować zbiory audio 9także pochodzące z plików typu WAV) przy niezauważalnej utracie jakości dźwięku w stosunku do oryginału. Format MP3 został opracowany przez międzynarodową grupę specjalistów w zakresie obrazu i dźwieku w systemach cyfrowych - MPEG. Opracowała ona także inne formaty, między innymi zapis danych audio-wideo jak MPEG-1 i MPEG-2. Ten drugi jest obecnie wykorzystywany przy zapisie i odczycie danych audio-wizualnych w technice DVD. Jednak w takim przypadku komputer musi być wyposażony w dekoder MPEG oraz czytnik DVD (niektóre z obecnych na rynku kart graficznych posiadają wbudowany dekoder MPEG, w innych przypadkach oprócz standardowej karty grafiki należy zainstalować kartę dekodera MPEG. Można także wykorzystać dekoder programowy, jednak wymaga on bardzo szybkiego procesora).

AVI Audio Video Interleaved - format plików umożliwiający połączonych sekwencji wideo z dźwiękiem

WAV Windows WAVeforms - format plików dźwiękowych opracowany przez firmę Microsoft, umożliwiający przechowywanie 8- lub 16-bitowego dźwięku mono lub stereo.

MPEG Motion Picture Expert Group - standard kompresji orazów wideo. Standard MPEG-1 pozwala ma odtwarzanie obrazów wideo w rozdzielczości 320x240 pikseli z szybkością 30 klatek na sekundę i dźwięku z jakością płyty kompaktowej. Standard MPEG-2 jest znacznie bardziej zaawansowany i pozwala dekompresować obrazy w trakcie ich odtwarzania w rozdzielczości 720x480 pikseli z szybkością 30 klatek na sekundę.

Dodatkowo, instalując w komputerze modem, będziemy mogli korzystać z zasobów multimedialnych sieci Internet.

Pytania i polecenia:
  1. Jak powinien być wyposażony idealny komputer multimedialny?
  2. Jaki format zapisu danych audiowizualnych wykorzystuje się w technice DVD?
  3. Sprawdź w systemie Windows, jakie formaty dźwiękowe i wideo może obsługiwać odtwarzacz multimedialny.
Powrót do strony głównej